Elytis - ITP & Service Autorizat RAR

 

 

Inspectia Tehnica Periodica

Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prevăzute în reglementările naţionale.

Elytis ITP

Suntem o companie din Cluj-Napoca cu personal experimentat in domeniul inspectiilor tehnice periodice. Verificarea ITP se efectueaza cu aparate moderne, autorizate de Registrul Auto Roman.